สังคมมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนใจคอร์สเรียน

สังคมมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนใจคอร์สเรียน

คอร์สเรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ วิชาสังคมศึกษา ศานา และวัฒนธรรม ทุกสาระการเรียนรู้ แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ดูรายวิชาที่น่าสนใจ

คอร์สเรียนออนไลน์แบบสด

วิชาพระพุทธศาสนา

วันที่ 6 มิ.ย.65
⏰ 08:30 – 09:30
เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เข้าเรียนได้เลย

วิชาเศรษฐศาสตร์

วันที่ 6 มิ.ย.65
⏰ 08:30 – 09:30
เรื่อง ตลาดในกลไกเศรษฐกิจ

เข้าเรียนได้เลย

วิชาประวัติศาสตร์

วันที่ 6 มิ.ย.65
⏰ 08:30 – 09:30
เรื่อง อาณาจักร อยุธยา

เข้าเรียนได้เลย